mraziarne, chladiarne, sklady
a kancelárie na prenájom

Dohliadneme, aby sa vám už nikdy nič neroztopilo...

mraziarne, chladiarne, sklady a kancelárie na prenájom

Naši dlhoroční nájomníci oceňujú výbornú lokalitu, bezpečnosť, príjemné prostredie, profesionálne služby, korektné vzťahy a cenovú politiku.

Sídlo spoločnosti ICE-BERG SLOVAKIA, spol. s r.o., je na Trenčianskej ulici č. 53/A v Bratislave.

Túto výhodnú polohu v širšom centre Bratislavy podčiarkuje aj dostupnosť všetkých rozhodujúcich tranzitných a mestských komunikácií včítane diaľnice D1, dostupnosť k nákladnej železničnej doprave s kontajnerovým terminálom a Prístav Bratislava.

Areál pozostáva z viacerých objektov, ktorých rozhodujúca časť - mraziarenské a chladené skladovacie priestory - je po rekonštrukcii a modernizácii a má zosúladené všetky podmienky s kritériami, ktoré kladie EÚ na oblasť skladovania mrazených a chladených potravín.

Spoločnosť je držiteľom oprávnenia pre obchodovanie v rámci EU: SK 126 ES.

Spoločnosť ICE-BERG SLOVAKIA ponúka na prenájom veľkokapacitné mraziarenské, chladené a suché sklady a administratívne priestory.

Pre uľahčenie manipulácie s tovarom slúžia:

 • rampa a dva nákladné výťahy o nosnosti 5 ton.
 • prístup ku mraziarenským a chladeným skladom je z pevnej rampy ukončenej 3 vyrovnávacími hydraulickými mostíkmi, ktoré sú ukončením prístupových termohygienických tunelov s rolovacími bránami.
 • 4 zdvíhacie plošiny.
Spoločnosť poskytuje aj štandardné služby ohľadne nakládky a vykládky tovaru po paletách - manipulačné služby.

Vjazd do areálu je možný pre všetky druhy automobilov a kamiónov dvomi bránami z oboch smerov Trenčianskej ulice.

Parkovanie je pohodlné, areál poskytuje dostatočný počet odstavných plôch na parkovanie pre osobné aj nákladné automobily, s možnosťou vyhradenia parkovacích miest.

Naši dlhoroční nájomníci oceňujú výbornú lokalitu, bezpečnosť, príjemné prostredie, profesionálne služby, korektné vzťahy a „cenovú politiku“. Veľký dôraz spoločnosť kladie aj na dodržiavanie podmienok HACCP, PO a CO.

Vedenie spoločnosti uprednostňuje konštruktívny dialóg s nájomcami pri hľadaní riešenia každého problému, víta všetky dobre mienené pripomienky k chodu a prevádzke celého areálu, ku každému nájomcovi pristupuje individuálne s maximálnym zohľadnením jeho potrieb a požiadaviek.

Ponuka

I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory

 • 4 komory - plocha jednotlivých komôr je 530 - 550 m2 s výškou 3,5-3,8 m,
 • celkový objem je 8 000 m3,
 • spôsob skladovania EURO paliet: S2 = dve palety na sebe, S1 = 1 pal s maxi výškou maxi 2,20 m,
 • nosnosť podlahy 1500 kg/m2,
 • napojenie na centrálny chladiaci systém s monitoringom, teploty od –18 °C až do -23°C,
 • časť komôr je vybavená regálovým systémom s dvomi ukladacími úrovňami.

Bežný spôsob prenájmu mraziarenských priestorov:
podľa počtu uskladnených paliet a cenníka

I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory I. Veľkokapacitné mraziarenské priestory

Zobraziť cenník

II. Veľkokapacitné chladené priestory

 • 7 chladených komôr s plochami: 141, 99, 99, 216, 298, 163 a 36 m2,
 • výška komôr je 4 m,
 • celková plocha: cca 1.050 m2,
 • celkový objem: cca 4.500 m3,
 • nosnosť 1500 kg/m2,
 • napojenie na centrálny chladiaci systém s monitoringom, teploty od +2 °C až do 12 °C,
 • časť komôr je vybavená regálovým systémom s dvomi ukladacími úrovňami.

Bežný spôsob prenájmu chladených priestorov:
podľa počtu uskladnených paliet a cenníka

II. Veľkokapacitné chladené priestory II. Veľkokapacitné chladené priestory

Zobraziť cenník

III. Veľkokapacitné suché sklady a sklady s menšími plochami

 • celková plocha suchých skladov je cca 6 000 m2,
 • výška skladov: 2,2 až 3,4 m,
 • samostatný skladový komplex pozostávajúci: 2 komory s plochou 323 a 499 m2, výška 9 m, vybavené sú regálovým systémom s 3-4 ukladacími úrovňami, predkomora s plochou 160 m2 a rampa s plochou 66 m2.

Bežný spôsob prenájmu suchých skladov:
podľa m2 a cenníka

III. Sklady, predajné a výrobné priestory III. Sklady, predajné a výrobné priestory


IV. Administratívne priestory

 • samostatný 3-podlažný objekt s celkovou plochou 770 m2,
 • možnosť prenajatia uzatvorených celkov s vlastným sociálnym zariadením.

Bežný spôsob prenájmu administratívnych priestorov:
podľa m2 a cenníka

IV. Administratívne priestory IV. Administratívne priestory

Zobraziť cenník

V. Samostaný veľkokapacitný komplex suchých skladov

 • dve komory s plochami 323 m2 a 500 m2, výška komôr 9 m,
 • komory sú vybavené reg. systémom s 3-4 ukladacími úrovňami
 • predkomora s plochou 160 m2 má výšku 5,5 m
 • nakladacia rampa má plochu 67 m2, výšku 5,5 m
 • súčasťou je nakladacia rampa, vzdvíhacia plošina, sekcionárne brány vyrovnávací mostík.

Máte záujem o naše služby?
Neváhajte nás kontaktovať

Obchodné oddelenie
Michaela Košťálová
+421 910 187 187
+421 2 5341 80 00
michaela.kostalova@ice-berg.sk
ice-berg@ice-berg.sk

Ekonomické oddelenie
Jana Ovšáková
+421 904 588 880
+421 2 5341 60 55
ice.ekonom@gmail.com

Správca areálu
Ondrej Držík
+421 903 788 906
drzik@azet.sk

Mraziarenské sklady
+421 903 750 771
+421 2 5341 65 78
ice.sklady@gmail.com
Marek Smutek, František Mezei, Pavol Rybanský:

Hlavná vrátnica
+421 903 788 904
Mapa
ICE-BERG SLOVAKIA, spol. s r.o.
Trenčianska 53/A, 821 09 Bratislava II

Pracovná doba
Pondelok - Piatok: 6:00 - 14:00

IČO: 35 754 729
IČ DPH: SK2020253378
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK48 0900 0000 0051 2884 8337

www: www.ice-berg.sk
e-mail:Ice-Berg.sk ©2024
Created by 4WebDesign s.r.o.
Kontakt BG